น้องใหม่จุฬาฯ12​ มอบเงินสนับสนุนกองทุนจุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/16ตค.62​ รศ. น.อ.นพ.​ เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน​ 50ปีน้องใหม่จุฬาฯ12​ สว.สุธี มากบุญ ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ได้เข้ามอบเงินสมทบกองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราช​สุดาฯสยามบรมราชกุมารี แก่อธิการบดี ณ ห้องรับรอง หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ สนจ. ​

รับทราบ​