น้องใหม่จุฬาฯ12​ ถวายบังคมพระบรมรูปสองรัชกาล

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2562 คณะนิสิตน้องใหม่จุฬาฯ 2512 ได้ไปร่วมพิธีถวายบังคมและถวายพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาราช เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย