น้องใหม่จุฬาฯ12​ จัดสัมนา​ CEO​ TALK

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2562 คณะกรมการดำเนินการจัดงานฉลองครบ 50 ปี น้องใหม่จุฬาฯ 2512 ได้มอบหมายให้ อาจารย์จิณดา เตชะวณิช แชง ประธานและคณะกรรมการฯจัดงานสัมมนาวิชาการ CEO Talk by CU Freshy 12 ภายใต้หัวข้อเรื่อง Leadership for Innovation, Performance & Impact from Thailand 2.0 to ASEAN 4.0 ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ามกลางผู้สนใจเข้ารับฟังประมาณ 200 คน