ฝ่ายจิตอาสาสนับสนุนโครงการเลือดสีชมพู

ศ.ดร. สุพจน์​ เตชวรสินสกุล​ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์​ จุฬาฯ​ เป็นประธานเปิดโครงการเลือดสีขมพู​ CD. Blood. เมื่อวันที่​ 28 ตค.​ ​62​ บริเวณโถงใต้อาคารมหิตลาธิเบศร​ จุฬาฯ​ โดย ภก.ดร. นรินทร์​ กิจเกรียงไกรกุล​ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิต​ร่วมพิธี

โครงการดังกล่าวมี​ น.ส.ฉัฐณิญช์ ลีลายุทธการ​ นิสิตชั้นปี​ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์​ จุฬาฯ​ เป็นประธาน​ มีการรณรงค์ให้นิสิตปัจจุบัน​ อาจารย์​ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย​ รวมถึงนิสิตเก่าร่วมกันบริจาคโลหิต​ โดยครั้งนี้เป็นธีม​ “แม่มด” ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลวัน​ Halloween

นายอดิสัย​ ธรรมคุปต์​ ประธานฝ่ายกิจกรรม​ กรรมการน้องใหม่​ 12​ กล่าวว่า​ ฝ่ายกิจกรรมได้ให้การสนับสนุนโครงการเลือดสีชมพูมาแล้ว​ 2 ครั้ง​ เนื่องจากเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีโลหิตสำรอง​ และมีแนวโน้มการบริจาคโลหิตลดน้อยลง​ จึงมีการรณรงค์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง​ โดยคุณหมอสร้อยสอางค์​ พิกุลสด​ น้องใหม่จุฬาฯ​ 12​ อดีตผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิต​ ร่วมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดซึ่งการรณรงค์ช่วงที่ผ่านได้รับการสนับสนุนจากชาวจุฬาฯ​ ทำให้ได้โลหิตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้