ความประทับใจนิสิตน้องใหม่ ปี พ.ศ. 2512 คุณขจรเดช ไรวา

ความประทับใจนิสิตน้องใหม่ ปี พ.ศ. 2512
คุณ ขจรเดช ไรวา
_____
ตำแหน่ง

อดีต – กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท มหาชน จำกัด
ปัจจุบัน – กรรมการบริษัทฯ