ความประทับใจนิสิตน้องใหม่ปีพ.ศ. 2512 คุณสันติ วิริยะรังสฤษฏ์

สันติ วิริยะรังสฤษฏ์
ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงิน ธนาคาร
คอลัมนิสต์ นสพ.ไทยรัฐ
“ไต้ฝุ่น” “ลม เปลี่ยนทิศ”