ความประทับใจนิสิตน้องใหม่ปีพ.ศ. 2512 พล.อ.บัญญัติ​ ดำรงค์เผ่า

ความประทับใจของท่านพลเอก บัญญัติ ดำรงค์เผ่า
ตำแหน่ง ราชองครักษ์พิเศษ
อดีตหัวหน้าคณะทำงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดปัตตานี พ.ศ.2557-2559