จากสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ จุฬาฯ(คป.) สู่ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.)

เล่าเรื่องด้วยภาพถึงความประทับใจของน้องใหม่จุฬาฯปี 12 หรือน้องใหม่เคมีปฏิบัติ(คป.) รุ่นที่ 29 สถานศึกษาแห่งนี้ได้ปิดตัวไปแล้วจากการเป็นสถาบันสมทบของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯตั้งแต่ปีพ.ศ.2546 หลายคนอาจยังไม่เคยรู้จักสถานศึกษาแห่งนี้ทั้งๆที่ตั้งมานานมากถึง 65ปี ถึงได้ปิดตัวลง แต่ประเพณีปฏิบัติบางอย่างยังคงดำเนินอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งณ วันนี้เป็นปีที่ 81แล้วจากการที่กลุ่มศิษย์เก่าเคมีปฏิบัติได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมศิษย์เก่าเคมีปฏิบัติ (สศคป.)

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมงาน “50ปี น้องใหม่จุฬา12” หรือ “CU Freshy 12” มีจุดมุงหมายเพื่อประชาสัมพันธ์งานและกระชับความสัมพันธ์ในหมู่เพื่อนๆร่วมสถาบันที่ได้ผ่านมาแล้วถึงครึ่งศตวรรษ สได์โชว์ : ฐิติ ตัณฑสุทธิ์ คป.รุ่น29 (วิดยา12)

ดนตรีประกอบ :

1. เพลงบรรเลงขิม ” จันทร์ “จาก Internet
2. เพลงบรเลงเปียโนโดย ชัญพงศ์ ทองสว่าง นักเปียโนไทย จากมหาวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง กรุงเวียนนา