เรื่องเล่าและความประทับใจ

Blog
By News Update / พฤศจิกายน 8, 2018

กล้องถ่ายรูปคู่พระหัตถ์ตัวแรกของพระองค์

กล้องถ่ายรูปคู่พระหัตถ์ตัวแรกของพระองค์ เป็นของขวัญที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานให้เมื่อมีประชนมายุ 8 พระชันษา (ราวปี พ.ศ.2479) เป็นกล้องถ่ายรูปขนาดจิ๋วชื่อ Coronet Midget สีเขียวปะดำ ราค...

Read More
Blog
By News Update / พฤศจิกายน 8, 2018

วันคล้ายวันพระราชสมภพ ขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี ลำดับที่ 7 แห่งราชอาณาจักรสยาม ที่ทรงขึ้นเสวยราชสมบัติ...

Read More
Blog
By News Update / พฤศจิกายน 7, 2018

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว-พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำนานกษัตริย์คู่แห่งกรุงสยาม

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี พระองค์พระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ เดือน 10 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 4...

Read More
Blog
By News Update / พฤศจิกายน 7, 2018

การถ่ายภาพเป็นงานศิลปะ

การถ่ายภาพเป็นงานศิลปะ เป็นของดีมีประโยชน์ ขออย่าให้ถ่ายภาพกันเพื่อความสนุกสนาน หรือความสวยงามเท่านั้น จงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าแก่สังคม ให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม งานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าว...

Read More