เรื่องเล่าและความประทับใจ

Blog
By admin / ธันวาคม 25, 2018

ความประทับใจนิสิตน้องใหม่ปีพ.ศ. 2512 คุณประสัณห์ เชื้อพานิช

ความประทับใจนิสิตน้องใหม่ ปี พ.ศ.2512 คุณ ประสัณห์ เชื้อพานิช ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท PTT GLOBAL CHEMICAL กรรมการตรวจสอบ เอ ไอ เอส

Read More
Blog
By admin / ธันวาคม 25, 2018

ความประทับใจนิสิตน้องใหม่ปีพ.ศ. 2512 พล.อ.บัญญัติ​ ดำรงค์เผ่า

ความประทับใจของท่านพลเอก บัญญัติ ดำรงค์เผ่า ตำแหน่ง ราชองครักษ์พิเศษ อดีตหัวหน้าคณะทำงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดปัตตานี พ.ศ.2557-2559

Read More
Blog
By admin / ธันวาคม 19, 2018

ความประทับใจนิสิตน้องใหม่ปีพ.ศ. 2512 คุณสุมนา วงษ์กะพันธ์

สุมนา (จูตะกานนท์) วงษ์กะพันธ์ อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทยจำกัด ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาและกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน บริษัททิพย์ประกันภัย จำกัดและกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหากำหนดค่า...

Read More
Blog
By admin / ธันวาคม 19, 2018

ความประทับใจนิสิตน้องใหม่ปีพ.ศ. 2512 คุณสันติ วิริยะรังสฤษฏ์

สันติ วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงิน ธนาคาร คอลัมนิสต์ นสพ.ไทยรัฐ “ไต้ฝุ่น” “ลม เปลี่ยนทิศ”

Read More