เรื่องเล่าและความประทับใจ

Blog
By News Update / พฤศจิกายน 7, 2018

“ต้นพระศรีมหาโพธิ์” ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร

“ต้นพระศรีมหาโพธิ์” ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เป็นสายพันธุ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเพาะเมล็ดจนงอกเป็นต้นขึ้นเมื่อ พ.ศ....

Read More
Blog
By News Update / พฤศจิกายน 7, 2018

ชื่อ “คิงเพาเวอร์” มาจากบารมีของในหลวงรัชกาลที่ 9

เดิมผมใช้ชื่อบริษัทว่า ททท. สินค้าปลอดอากร ซึ่งพอพาร์ตเนอร์เก่าเห็นเราทำได้ก็จะเอาบ้าง ช่วงนั้นพอดีกับผมมีปัญหากับหุ้นส่วนที่ฮ่องกง เขาเป็นกลุ่มมีอิทธิพลอยู่ทางนั้น ผมต้องเดินทางไปพบเพื่อเจรจา ก่อนจะพ...

Read More
Blog
By News Update / พฤศจิกายน 7, 2018

วันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๐๙ วัน อานันทมหิดล

เสด็จทรงดนตรีที่ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๐๙ วัน อานันทมหิดล วันนั้น ทุกพระองค์ทรงพระสำราญ ผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับฟังบทเพลง และ พระราชดำรัส พระดำรัส ที่เปี่ยมด้วยพระกรุ...

Read More
Blog
By admin / พฤศจิกายน 7, 2018

เรื่องเล่าประทับใจ ของสมเด็จพระเทพฯ และพระสหายเมื่อครั้งเป็นนิสิตใหม่จุฬาฯ

“ข้าพเจ้าสอบเข้าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ เหตุผลใหญ่ที่สอบเข้าคณะนี้ก็คงเหมือนคนอื่นๆ คือเป็นคณะที่คะแนนสูงสุด อีกประการหนึ่งในช่วงที่สอบเข้าข้าพเจ้าไม่ค่อยสบายจึงเลือกคณะที...

Read More